top of page

ETKİNLİK BAŞVURUSU 

Sempozyum kapsamında dileyen katılımcılarımız etkinlik düzenleyebilirler

- Fotoğraf / resim sergisi

- Maket sergisi

- Müzik dinletisi

- Workshop

- Seminer

- Panel

- Konferans

- Kurs

- Skeç, konser

Yukarıdaki etkinliklerden birisini düzenlemek isterseniz (ya da sizlerin farklı bir önerisi varsa) lütfen biltekkongre@gmail.com adresi ile iletişime geçiniz. 

Başlıca şartlar

- Etkinlikler siyasi, ideolojik içerikli mesajlar veremez

- Etkinlik düzenlemek için mutlaka kongre katılımcısı  olmanız gerekmektedir

- Etkinlikler fiziksel mekan kısıtı sebebiyle düzenleme kurulunun inisiyatiifi ile kabul edilir ve programlanır

- Etkinliklerle ilgili olarak gerekli malzeme, materyaller bizzat etkinlik düzenleyicisi tarafından temin edilir, etkinlik alanına getirilir ve düzenlemesi yapılır.

- Etkinlikler için kongre organizasyonu tarafından etkinlik düzenleyicisine sertifika verilmektedir

bottom of page