top of page
KONGREMİZ ULUSLARARASI AKREDİTASYONA SAHİPTİR
KONGREMİZ ULUSLARARASI AKREDİTASYONA SAHİPTİR

Bilindiği üzere ülkemizde DOÇENTLİK ve AKADEMİK TEŞVİK kriterleri farklı mevzuatlar çerçevesinde iki farklı kurum tarafından (ÜAK ve YÖK) değerlendirilmektedir.


​Doçentlik:
ÜAK mevzuatına göre kongremiz uluslararası niteliktedir. Öğretim üyeliği/öğretim görevliliği atamaları,  doçentlik ve profesörlük kadrolarına atamalarda esas alınan kriterlerin tamamını (9 Ağustos 2023 tarihli değişiklik dahil olmak üzere) karşılamaktadır.

Teşvik: 
YÖK akademik teşvik mevzuatına göre, uluslararası bir kongrenin akademik teşvik şartlarını karşılayabilmesi için sunulan bildirilerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından olması ve kongreye en az 5 ülkeden (Türkiye hariç) katılım sağlanması gerekmektedir. Kongremize bugüne kadar (26 Ağustos) 9 ülkeden başvuru alınmıştır. Kongremiz kapsamında Türkiye için %45 kontenjan ayrılmıştır. Türkiye'den gelen başvurular bu kota korunacak şekilde değerlendirmeye alınmıştır. Kongremiz akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır.
Not: Bir önceki Kongremize 26 ülkeden online ve yüz yüze katılım sağlanmıştır.

 
bottom of page